Najlepsze Domy
Termomodernizacja z dopłatą

Termomodernizacja z dopłatą

Jako że temat energooszczędności dotyczy bezpośrednio państwa – przepisy UE zobowiązują nas do zmniejszenia zużycia energii – rząd, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadza programy wspierające ekologiczne inwestycje. Jednym z nich jest Ryś.

Jako że temat energooszczędności dotyczy bezpośrednio państwa – przepisy UE zobowiązują nas do zmniejszenia zużycia energii – rząd, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadza programy wspierające ekologiczne inwestycje. Jednym z nich jest Ryś.

Program ten jest skierowany do osób chcących poprawić izolację termiczną swojego domu. Jak zapewniają przedstawiciele NFOŚiGW, Narodowy Fundusz przeprowadzi szeroką edukację wśród mieszkańców i pracowników gmin, by uświadomić im korzyści płynące z termomodernizacji. Celem programu Ryś jest także rozwój krajowego rynku urządzeń i usług, związanych z efektywnością energetyczną.

Dofinansowanie obejmie prace dociepleniowe, ale też modernizację instalacji wewnętrznych oraz wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać finansowanie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym dla każdego przedsięwzięcia określono maksymalne, jednostkowe koszty kwalifikowane – czyli ile pieniędzy Narodowy Fundusz może na dane działanie wypłacić.

Z programu Ryś wsparcie będzie udzielane w formie kredytów bądź pożyczek z dotacją, poprzez banki i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zwrotna forma tej pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do większej liczby osób w dłuższej perspektywie czasu – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Inwestor może indywidualnie zdecydować o zakresie prac modernizacyjnych. Połączenie najważniejszych działań termoizolacyjnych będzie premiowane wyższą dotacją.

Najwyższa możliwa dotacja wyniesie 40 proc. przy kompleksowych inwestycjach, obejmujących ocieplenie ścian i dachu. W przypadku termoizolacji tylko niektórych elementów, a także zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy odnawialnych źródeł energii, właściciel budynku dostanie 20 proc. dotacji.

Dotacja pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed realizacją inwestycji i potwierdzenie efektów realizacji przedsięwzięcia. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.

Termoizolacja pojedynczych elementów budynków (okien, podłóg) oraz zastosowanie konwencjonalnych źródeł ciepła będzie dofinansowane wyłącznie w postaci preferencyjnego kredytu bądź pożyczki. Alternatywnie beneficjent może skorzystać z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła, np. Prosument, Kawka.

Nabór wniosków do programu Ryś prowadzony będzie w trybie ciągłym. Przewiduje się,
że mieszkańcy będą mogli rozpocząć składanie wniosków w I kwartale 2016 roku.

Narodowy Fundusz ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów termomodernizacji budynków wielorodzinnych, użyteczności publicznej i przemysłowych. Do stworzenia programu Ryś zachęciły nas sukcesy naszej dotychczasowej oferty skierowanej do polskich rodzin: Programu Prosument i programu kolektorów słonecznych – dodaje Małgorzata Skucha, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Budżet programu wynosi 400 mln zł, z czego 120 mln zł w formie bezzwrotnej i 280 mln zł w formie zwrotnej. Program będzie realizowany w latach 2015-2023, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.

IMG_pawelBartoszewski.jpg
IMG_pawelBartoszewski.jpg

Paweł Bartoszewski, koordynator programu Ryś w NFOŚiGW

Celem nowego programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących domach jednorodzinnych. Celem dodatkowym jest promowanie idei energooszczędności oraz rozwój rynku urządzeń i wykonawców.  

Budynki jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, jednak do tej pory ich termomodernizacja nie była w znaczący sposób wspierana przez państwo. Tymczasem efektywność energetyczna tych budynków jest często bardzo niska, a ponadto prawie 70 proc. budynków jednorodzinnych w Polsce jest ogrzewanych przy wykorzystaniu kotłów i pieców węglowych.

NFOŚiGW ma duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów termomodernizacji budynków, stąd pomysł by wykorzystać nasze doświadczenie i stworzyć program odpowiadający potrzebom właścicieli domów, z korzyścią dla środowiska. Pomocny był tu dokument Mapa Drogowa Polska 2050 r. Projekt Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje na konieczność stworzenia realnego systemu wsparcia dla działań termomodernizacyjnych w budynkach indywidualnych, w których występuje ponad połowa potencjału wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie. Prace nad programem Ryś wspiera także Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii.

Spodziewamy się, że w wyniku realizacji programu Ryś tysiące polskich domów zostanie poddanych kompleksowej termomodernizacji a roczne emisje dwutlenku węgla zostaną zmniejszone o co najmniej 25 tys. ton, pyłu PM10 – o 50 ton, pyłu PM2,5 o 45 ton.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!
https://adulttorrent.org

www.adulttorrent.org

www.lab-ivf.com/ru/uslugi/154-intratsitoplazmaticheskaya-in-ektsiya-spermatozoida.html