Najlepsze Domy
Termoizolacja – zalety ETICS

Termoizolacja – zalety ETICS

Spośród wielu metod ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w Polsce największą popularność zyskał system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Polega on na mocowaniu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem.

Spośród wielu metod ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w Polsce największą popularność zyskał system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. Polega on na mocowaniu specjalną zaprawą płyt termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem.

System ETICS określany jest jako bezspoinowy. Oznacza to, że na jego powierzchni tworzona jest ciągła warstwa ochronna, stanowiąca podłoże dla cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej. Ten sposób wykończenia pozwala na skuteczne zabezpieczenie warstwy izolacji termicznej przed procesami korozyjnymi, powodowanymi przez wnikanie wody i światła słonecznego (zwłaszcza ultrafioletu). Do głównych zalet systemu ETICS należą łatwość wykonania i stosunkowo niski koszt pozwalający na powszechne stosowanie, możliwość znacznego poprawienia termoizolacyjności ścian budynku i związanego z tym zapotrzebowania na energię oraz znaczne ograniczenie lub wyeliminowanie mostków termicznych (pod warunkiem poprawnego zaprojektowania i wykonania systemu).

Dzięki ETICS następuje poprawa mikroklimatu pomieszczeń, a powstała elewacja jest trwała i estetyczna (także z detalami architektonicznymi, takimi jak gzymsy, pilastry itp.). Metodą tą możemy prowadzić renowację zniszczonych elewacji. Ochrania ona także konstrukcję przed szkodliwymi i agresywnymi czynnikami zewnętrznymi, przez co wydłuża jej żywotność.

Decydując się na izolację ścian systemem ETICS warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Ważnym ograniczeniem wpływającym na jakość prac z metodą ETICS są warunki atmosferyczne, które bardzo często nie są zgodne z zaleceniami producenta chemii budowlanej. Problemem, dość często spotykanym przy montażu systemu są, niewystarczająco wyedukowani wykonawcy, którzy mylą systemy i upraszczają rozwiązania psując rynek ETICS.

Warto pamiętać, że łączenie mechaniczne, jeśli jest konieczne, musi odbyć się odpowiednio dobranymi łącznikami z trzpieniem stalowym, ale dodatkowo, w słabych podłożach, często wkręcanymi. Do tynkowania układu opartego na wełnie mineralnej zawsze należy użyć materiału wysoko paroprzepuszczalnego – tynków mineralnych czy silikatowych. Niestety często paroprzepuszczalność tynków jest niewystarczająca. Ze względu na możliwość wystąpienia plam na skutek powstawania mostków punktowych, po łącznikach należy użyć zaślepek na te łączniki wykonanych z dokładnie tego samego materiału, co ten użyty do izolacji. Częstym błędem jest łączenie różnych materiałów, co po kilku latach eksploatacji elewacji może przyczynić się do powstania plam.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!
Суставер

https://best-mining.com.ua

steroid.in.ua/products/metakson