Najlepsze Domy
Ocieplanie energooszczędnego domu

Ocieplanie energooszczędnego domu

Prawidłowa termoizolacja pełni istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej obiektów energooszczędnych, gdyż znacząco zapobiega „ucieczce ciepła” z wnętrza domu. Jednak, aby prawidłowo pełniła swoją funkcję musi nie tylko wykazywać odpowiednie parametry termoizolacyjne, ale też i być prawidłowo zamontowana.

Prawidłowa termoizolacja pełni istotną rolę w poprawie efektywności energetycznej obiektów energooszczędnych, gdyż znacząco zapobiega „ucieczce ciepła” z wnętrza domu. Jednak, aby prawidłowo pełniła swoją funkcję musi nie tylko wykazywać odpowiednie parametry termoizolacyjne, ale też i być prawidłowo zamontowana.

Materiały dociepleniowe, niezależnie czy wyprodukowane z wełny czy też z polistyrenu, są stosowane w termoizolacji fundamentów, podłóg na gruncie i fasady, aż po sam dach. Jednak aby skutecznie pełniły swoje funkcje nie tylko muszą charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności termicznej, ale też i być prawidłowo stosowane.

W przeciwnym wypadku izolacja cieplna nie stworzy szczelnej „otuliny”, chroniącej ogrzewaną część budynku przed „ucieczką ciepła”.

Przyjrzyjmy się jednak, które elementy budynku są najbardziej narażone na straty energii. To pozwoli nam określić jak ważną rolę pełni termoizolacja w budownictwie energooszczędnym.

Ucieczka ciepła

Mostki termiczne stanowią miejsca w przegrodach (ścianach, podłogach), przez które ucieka większa ilość ciepła. Wyróżniamy 3 najczęstsze przyczyny powstawania mostków termicznych.

Pierwsza związana jest z przerwaniem ciągłości warstwy izolacji termicznej.

Druga, której efektem jest pocienienie warstwy izolacji, spowodowana jest niewystarczająca grubość warstwy izolacji termicznej.

Ostatnia przyczyna powstawania mostków termicznych wynika z błędów konstrukcyjnych np. może być spowodowana niejednorodną konstrukcją przegrody (zastosowanie materiałów i elementów o zróżnicowanych właściwościach przewodzenia ciepła). Obiekty energooszczędne powinny być tak skonstruowane, aby maksymalnie ograniczyć ich powstawanie.

Należy pamiętać, że nawet w bardzo dobrze zaizolowanym termicznie obiekcie są obecne mostki termiczne. Jeżeli generują one straty ciepła Ψ W/(m*K) na poziomie nie większym niż 0,10 W/(m*K) to nie wpływają znacząco na efektywność energetyczną obiektu energooszczędnego.

Jedynym wyjątkiem stanowi płyta balkonowa, w której maksymalna wartość współczynnika Ψ może wynieść 0,30 W/(m*K) pod warunkiem stosowania samonośnych balkonów. Należy podkreślić, że w przypadku mostków cieplnych występujących w obszarze posadowienia budynku na gruncie (ławy, stopy fundamentowe czy też podłogi na gruncie) dopuszcza się pozostawienie mostków termicznych o współczynniku strat ciepła Ψ wynoszącym do 0,15 W/(m*K).

Największe straty ciepłą wywołują mostki konstrukcyjne, które w wyniku nieprawidłowego ocieplenie. Odnajdziemy je na połączeniu płyty balkonowej ze ścianą, czy też na obrzeżach otworów okiennych i drzwiowych. Możemy też wyróżnić mostki ze względu na ich właściwości. Pierwsze, linowe o jednakowy przekroju poprzecznym w jednym kierunku (powstają wokół okien i drzwi, na połączeniu płyty balkonowej ze ścianą).

Z kolei mostki punktowe zajmują niewielki obszar i występują w miejscach przebicia izolacji termicznej mechanicznymi łącznikami.

Szczelnie znaczy energooszczędnie

Wykonanie szczelnej warstwy ocieplenia ma ogromny wpływ na jego skuteczne działanie i tym samym uniknięcie dużych strat ciepła. Wszelkie nieszczelności – szczególnie na połączeniach: dachu z przegrodami i elementami konstrukcyjnymi; ścian ze stropami i podłogami na gruncie oraz ścian i dachów ze stolarką otworową – powodują zarówno ucieczkę ciepła, jak i kondensację pary wodnej. W konsekwencji obniża to właściwości termoizolacyjne materiałów.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!
вложить деньги в бизнес

лучшие биржи

финансовые пирамиды в россии