Najlepsze Domy
Kondensacja – ważny element kotłów grzewczych

Kondensacja – ważny element kotłów grzewczych

Decydując się na zakup kotła grzewczego warto rozważyć kotły kondensacyjne. Należą one
do najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności pracy urządzeń grzewczych. Podgrzewają wodę zasilającą instalację ogrzewania budynku, a także wodę użytkową.

Decydując się na zakup kotła grzewczego warto rozważyć kotły kondensacyjne. Należą one
do najnowocześniejszych, optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności pracy urządzeń grzewczych. Podgrzewają wodę zasilającą instalację ogrzewania budynku, a także wodę użytkową.

Kocioł kondensacyjny do ogrzewania wykorzystuje ciepło powstałe w wyniku spalania między innymi gazu ziemnego. Praca urządzenia pozwala na efektywne wykorzystanie energii i w konsekwencji – na oszczędność wydatków na gaz.

Kotły kondensacyjne są najbardziej wydajne w tzw. instalacjach niskotemperaturowych, w których temperatura wody grzewczej wynosi między 40 a 50ºC, a temperatura wody powracającej do kotła jest możliwie jak najniższa. Skropliny powstające w czasie kondensacji pary wodnej są całkowicie bezpieczne dla środowiska i mogą być odprowadzane do kanalizacji. Dzięki wykorzystaniu ciepła kondensacji możliwości grzewcze takiego kotła są wyższe niż w przypadku kotłów tradycyjnych, zużycie gazu jest mniejsze, a jednocześnie kotły kondensacyjne mniej obciążają środowisko ze względu na niską emisję spalin.

Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?
Temperatura spalin wytwarzanych w procesie spalania wynosi ok. 130-150°C. W tradycyjnych kotłach ciepło to wyrzucane jest na zewnątrz. W kotłach kondensacyjnych ciepło ze spalin jest maksymalnie wykorzystywane podczas procesu kondensacji, która polega na skropleniu pary wodnej zawartej w spalinach. Odzyskana dzięki temu dodatkowa energia trafia do instalacji c.o. W kotłach konwencjonalnych energia ta bezpowrotnie uchodzi przez komin ze spalinami. Dzięki odzyskiwaniu dodatkowego ciepła ze spalin kotły kondensacyjne pracują wydajniej od tradycyjnych nawet o około 17%.

Co oznacza stwierdzenie, że sprawność urządzenia przekracza 100%?
Sprawność cieplna kotła oznacza jego zdolność przekształcania energii – energii spalania w energię ogrzewania. Z praw fizyki wynika wprawdzie, że sprawność urządzenia nie może być większa od jedności, czyli od 100%. Wartości sprawności kotła kondensacyjnego powyżej 100% są wynikiem przyjęcia do obliczeń sprawności takiej samej metodologii jak dla kotła tradycyjnego (bez uwzględnienia ciepła kondensacji w bilansie). Wtedy faktycznie otrzymamy sprawność kotła standardowego na poziomie 92% a kotła kondensacyjnego na poziomie 107 – 109%. Po uwzględnieniu w bilansie ciepła kondensacji kocioł tradycyjny będzie miał sprawność rzędu 83% a kocioł kondensacyjny ok. 98%. Aby móc jednak realnie porównać różnicę w sprawności przyjmuje się tę pierwszą metodologię obliczeń i stąd wartości sprawności powyżej 100%.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!
www.steroid.in.ua

https://pillsbank.net