Najlepsze Domy
Jak unikać mostków termicznych?

Jak unikać mostków termicznych?

Mostki cieplne to takie obszary w przegrodach budowlanych, przez które w niekontrolowany sposób ucieka ciepło. Powstają w miejscu zastosowania materiałów o lepszej przewodności cieplnej, czyli najczęściej materiałów konstrukcyjnych, ale także tam, gdzie wadliwe zastosowano izolację i powstały nieszczelności instalacyjne. Można ich jednak uniknąć – zarówno liniowych, powstających na powierzchni przegrody, jak i tych związanych z zastosowaniem innego materiału, przerywającego ciągłość izolacji – czyli mostków punktowych.

Mostki cieplne to takie obszary w przegrodach budowlanych, przez które w niekontrolowany sposób ucieka ciepło. Powstają w miejscu zastosowania materiałów o lepszej przewodności cieplnej, czyli najczęściej materiałów konstrukcyjnych, ale także tam, gdzie wadliwe zastosowano izolację i powstały nieszczelności instalacyjne. Można ich jednak uniknąć – zarówno liniowych, powstających na powierzchni przegrody, jak i tych związanych z zastosowaniem innego materiału, przerywającego ciągłość izolacji – czyli mostków punktowych.

Izolacja dachu

W projekcie budynku mieszkalnego należy więc koniecznie wyeliminować liniowe mostki cieplne, wynikające z przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych. Przykładem mostków liniowych mogą być niezaizolowane murłaty, przez które bardzo łatwo może dojść do dużych strat ciepła. Ważne jest, aby izolacja otulała dom jak kołdra – bez żadnych przerw.

Aby uniknąć liniowych mostków termicznych, dach ocieplajmy zawsze w dwóch warstwach, kładąc jedną warstwę prostopadle do drugiej. Pierwsza warstwa izolacji pomiędzy krokwiami i druga nad albo pod krokwiami prostopadle do pierwszej. Należy przyjąć, że grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 30 cm, co za tym idzie, wełnę szklaną instalujmy nie tylko między krokwiami, ale w dwóch warstwach – mówi Sławomir Kocur, kierownik produktu Isover.

Ciepłe fasady i dobry montaż

W 2014 roku weszły w życie nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – wraz z nimi zmienił się sposób liczenia współczynnika przenikania ciepła dla fasad. Obecnie należy uwzględniać również punktowe mostki cieplne.

Dokładność i jakość wykonywanych prac ma znaczący wpływ na powstawanie mostków cieplnych. Wykonawcy, stosując ciężką i sztywną wełnę mineralną, bardzo często mają problemy z dokładnym zaizolowaniem miejsc styku izolacji. Z tego powodu warto stosować bardziej elastyczną wełnę mineralną, którą łatwiej dopasowuje się do podkonstrukcji fasady, unikając tym samym mostków termicznych.

O mostkach termicznych mówi Wojciech Szczepański, ze Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Prawidłowa termoizolacja ścian zewnętrznych z zastosowaniem złożonego systemu izolacji cieplnej, przynosi znaczące oszczędności podczas eksploatacji budynku, zmniejszając – nawet o połowę – koszty ogrzewania oraz klimatyzacji. Mostki cieplne w przegrodach obniżają skuteczność ocieplenia, zwiększając – nawet o jedną czwartą – zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Sprzyjają też zatrzymywaniu się wewnątrz budynku wilgoci, która staje się pożywką dla pleśni i grzybów. Dlatego jedną z reguł skutecznego ocieplenia jest dążenie do maksymalnego ograniczenia liczby mostków termicznych. Co prawda nie ma metody, która pozwoliłaby ich całkowicie uniknąć, lecz jeśli dobrze zaprojektuje się i prawidłowo zainstaluje ocieplenie, w wielu punktach elewacji można zapobiec ich powstaniu.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!