Najlepsze Domy
Fundament. Dobór materiałów i wykonanie ocieplenia

Fundament. Dobór materiałów i wykonanie ocieplenia

Prawidłowe ocieplenie fundamentów, zwłaszcza w domu energooszczędnym, zapewni komfort użytkowania oraz korzystny bilans zużycia energii podczas eksploatacji domu. Dobór materiałów i wykonanie izolacji watro powierzyć specjalistom, ponieważ tylko zastosowanie systemowych rozwiązań pozwoli nam na właściwe wykonanie tego etapu budowy domu.

Prawidłowe ocieplenie fundamentów, zwłaszcza w domu energooszczędnym, zapewni komfort użytkowania oraz korzystny bilans zużycia energii podczas eksploatacji domu. Dobór materiałów i wykonanie izolacji watro powierzyć specjalistom, ponieważ tylko zastosowanie systemowych rozwiązań pozwoli na właściwe wykonanie tego etapu budowy domu. 

Często kierując się doraźną potrzebą oszczędności podczas budowy, oszczędzamy na materiałach budowlanych lub całkowicie pomijamy wykonanie izolacji fundamentu. Wychodząc z założenia, że fundamentu i tak nie widać gołym okiem, uznajemy, że termoizolacja tej części budynku jest wymysłem kreujących nowe produkty marketingowców firm z branży budowlanej.

Pominięcie termoizolacji podziemnych części domu znacznie pogarsza bilans energetyczny budynku i naraża użytkowników na dodatkowe koszty związane z jego corocznym ogrzaniem (zwłaszcza w przypadku domów podpiwniczonych).

Rola termoizolacji

Podstawowa rolą warstwy termoizolacji fundamentu jest poprawa bilansu energetycznego budynku. Innym zadaniem warstwy styropianu jest mechaniczna ochrona wykonanej wcześniej warstwy hydroizolacji. Ściany stykające się z gruntem (ściany fundamentowe i ściany piwnic ogrzewanych) oraz podłogi na gruncie są istotną i integralną częścią termicznej obudowy budynków mieszkalnych.

Zobacz także: Grunt to dobry fundament

Ma to jeszcze większe znaczenie w budynkach energooszczędnych i pasywnych. W budynkach mieszkalnych procentowy udział powierzchni stykających się z gruntem może się zmieniać w zakresie od 45% dla jednokondygnacyjnych domów jednorodzinnych z pełnym podpiwniczeniem do ok. 20% dla domów trzykondygnacyjnych z podłogą na gruncie. Skutkiem tak dużej powierzchni przegród stykających się z gruntem jest znaczący udział strat cieplnych do gruntu w całkowitym bilansie cieplnym budynku. Straty ciepła są proporcjonalne do różnicy temperatur po obydwu stronach przegrody.

W przypadku strefy obwodowej budynku, grunt stanowi jedynie dodatkową, mało efektywną warstwę izolacji cieplnej, a wymiana ciepła odbywa się z powietrzem zewnętrznym. Dla ścian bardziej zagłębionych w gruncie i dla wewnętrznej części podłóg wymiana ciepła odbywa się na skutek różnicy temperatur we wnętrzu budynku i w gruncie. Temperatura płytko położonych pod powierzchnią warstw gruntu jest często przeceniana i traktowana jako stała.

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij i dodaj pierwszy!
adulttorrent.org

Узнать как http://etalon.com.ua/ в любом городе.