Najlepsze Domy
Zalety i przebieg wykonania tarasu "na sucho"

Zalety i przebieg wykonania tarasu "na sucho"

Czasochłonna i wymagająca dużych nakładów pracy metoda, polegająca na wylewaniu podstawy z betonu, coraz częściej zastępowana jest przez zabudowę płyt lub kostki na podłożu gruntowym. Należy jednak pamiętać, że wybór tej metody, znacznie tańszej i dużo szybszej, wiąże się z zachowaniem szczególnej staranności wykonania.

Metoda wykonywania tarasu „na sucho” na gruncie, jest bardzo korzystna zarówno z finansowego, jak i czasowego punktu widzenia. Ma ona jeszcze jeden istotny atut. W razie uszkodzenia któregoś z elementów podczas użytkowania, jego wymiana jest niezwykle prosta, bowiem nie wiąże się z koniecznością skuwania materiału, tak jak ma to miejsce w przypadku płyt klejonych do betonowej podstawy tarasu.

Zalety technologii „na sucho”

Współcześnie największą popularnością cieszy się taras budowany na gruncie. Jest to odpowiedź na oczekiwania nowoczesnego społeczeństwa żyjącego w ciągłym pośpiechu. Wymarzony taras może powstać bowiem w ciągu jedynie dwóch dni, a koszty jego budowy wyniosą nawet o połowę mniej niż w przypadku zastosowania tradycyjnej metody.

Niezaprzeczalnym walorem technologii układania płyt tarasowych „na sucho” jest to, że nie wymaga szczelin dylatacyjnych ani wylewki betonowej, co świadczy o tym, że doskonale sprawdza się na terenach o grząskim podłożu – mówi Małgorzata Gral, architekt krajobrazu w firmie Jadar.

Taras układany w ten sposób ma jeszcze kilka praktycznych zalet.

Ważna jest przepuszczalność powierzchni, dzięki której wody opadowe mogą swobodnie przenikać do gruntu, a nie tylko tak, jak sugerują wyprofilowane spadki oraz możliwości regulacji jego wysokości. W każdej chwili i z dużą łatwością można rozmontować taras i np. powiększyć lub zmniejszyć bez konieczności wylewania betonowej podbudowy – dodaje Małgorzata Gral.

Wyrównany poziom

Wszystkie prace budowlane, aby przebiegały sprawnie i bez zakłóceń, powinny opierać się o przygotowany wcześniej projekt wykonania tarasu.

Wygodny, trwały i estetyczny taras powstanie tylko wówczas, gdy potraktujemy go równie poważnie jak pozostałe elementy budynku i zaczniemy o nim myśleć już na etapie projektowania domu – zaznacza Jarosław Fiedorowicz, kierownik budowy w firmie ABW Superbruk.

Klienci, często chcą aby taras, znajdował się na takiej samej wysokości, na której znajduje się posadzka parteru. Jedynym ograniczeniem w tym wypadku staje się tylko próg drzwi balkonowych i jest to bardzo wygodne. Ergonomia niestety nie idzie w tym przypadku z praktycznością.

Aby taki zabieg miał sens, należy rozwiązać problem izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian parteru.

Bezpieczniejsze wydaje się obniżenie poziomu tarasu przynajmniej poniżej izolacji przeciwwilgociowej ścian parteru – czyli około 15 cm poniżej poziomu posadzki wewnątrz domu. Umożliwi to dodatkowo zabezpieczenie parteru przed czynnikami atmosferycznymi (zawiewany śnieg, zacinający deszcz). Aby ułatwić korzystanie z takiego tarasu można wykonać przy drzwiach dodatkowy stopień lub niewielki podest. Jeżeli jest to konieczne można wykonać pochylnię – jest to jednak trudne z uwagi na fakt, że pochylnia o bezpiecznym spadku musiałaby mieć długość 2–3 metrów – dodaje Jarosław Fiedorowicz.

Podobnie jest w przypadku, kiedy krawędź tarasu wykonana jest na takiej samej wysokości co przylegający do niego trawnik.

Tu często napotykamy na trudność wynikającą z tego, że dom jednorodzinny ma parter wyniesiony około 30–45 cm ponad otaczający teren. Od frontu mamy 2–3 stopnie schodów, a od strony tarasu – problem do rozwiązania – wylicza ekspert ABW Superbruk i wymienia, że różnicę tę możemy zniwelować palisadą, gazonami czy ozdobnym murkiem.

  • Greg,

    O tarasie na gruncie więcej szczegółów np. tutaj
    kostkabrukowa.buszrem.pl/projects/taras-na-gruncie/
https://steroid-pharm.com

cialis generika billig